Mitt lilla skafferi

En keltisk eremit sitter i sin hydda under tidig medeltid och skriver.

Vare sig solen står som högst,
eller månen och stjärnorna genomtränger mörkret,
skall min lilla hydda alltid vara öppen.
Den skall aldrig vara stängd för någon,
för att jag inte skall
stänga den för Kristus själv.
Vare sig min gäst är rik och förnäm
eller han är fattig och trasig,
skall mitt lilla skafferi alltid vara
öppet. Jag skall aldrig neka att
dela min mat, för att inte Marias
son skall gå hungrig härifrån.

tiggaresv

I den kristna traditionen är gästfrihet ett sätt att bjuda in Gud i sitt liv. Men gästfrihet är inte bara att ge av sitt överflöd utan också att våga ta emot hjälp och stöd från andra när man själv är svag.

Här i Listerby möter pilgrimernas skyddshelgon S:t Jakob längst till vänster i raden av helgonbilder nere i kyrkans västra del. Jakob är avbildad med pilgrimens alla attribut: hatten, musslan, staven, kappan och skorna. Runt staven hänger en liten väska med det allra nödvändigaste. Väskan saknar lås eftersom en pilgrim alltid ska vara beredd att både ta emot och ge ut av sitt ringa förråd.

Här bjuds vi in att fundera över vad vi har i våra egna skafferier, och vad vi saknar. Vad har jag i överflöd som jag kan dela med mig av åt andra av ägodelar, kärlek eller omsorg och vad hungrar och törstar jag själv efter?

domkyrkan_tornet

Anna Alebo
pilgrimspräst