Ord på vägen

När du funnit stigen bakom snåren
Berätta om den
Inte vart den leder
Bara att den finns
Anders Carlberg

 

Keltisk välsignelse
Må Herren vara med dig där du går,
välsigna dig vart än du kommer.
Må han vara nära dig på färden
och välsigna den väg som öppnar sig framför dig.

 

Pilgrimsvägen
av Harry Blomberg
Jag kommer från ett mörkoland, där köld och stormar bo,
och vandrar jag, så är det för att hjärtat vill ha ro.
Jag hörde som i sömn en sång om bergens vita glans och staden,
staden bortom dem, där köld och storm ej fanns.
Jag fick ej frid för sångens skull, och ingen får väl det,
som hört från harpor utav guld en helig hemlighet.
O, ingen kan bli bofast mer i någon jordisk ort
som skådat bergen i en dröm och anat stadens port.
Jag vet att vägen skall bli brant och luften tunn och kall;
ju högre väg dess tyngre steg och farligare fall.
Allt vad jag äger bär jag med, och bördan som jag  bär:
en fattig pilgrims längtan till den stad som evig är.
Och når jag aldrig bergens snö och aldrig stadens port,
jag vet dock att jag lugnt skall dö och prisa livet stort,
ty den är ej begråtansvärd som stupat vid sin stav,
blott den som hörde ropet men som aldrig gav sig av.

Ikon

Det finns mitt i skogen en oväntad glänta
som bara kan hittas av den som gått vilse.
Tomas Tranströmer

 

Varje gäst ska tas emot som om det vore Kristus själv som kom.
Benedictus av Nursia

 

Välsignelse
Må Guds skönhet lysa upp din väg. Må Kristus gå med dig och bära din oro.
Må anden blåsa på din rygg så att dina steg blir lätta. Och må Maria sjunga för dig trons sånger.