Pilgrim i vardagen

Vandrare som återvänder hem efter en pilgrimsvandring berättar gärna om stora upptäckter både på den yttre och den inre vandringen.

Erfarenheterna av det enkla avskalade livet, gemenskapen längs vägen, närheten till naturen och bejakandet av den andliga dimensionen av tillvaron har väckt en önskan att leva som pilgrim också i vardagslivet hemma.

Att vara pilgrim handlar inte bara om att göra en fysisk vandring utan är lika mycket ett förhållningssätt till livet. Den som vandrat länge med lätt packning på ryggen och öppnar dörren till vinden eller garaget där hemma ser plötsligt hur tungt lastad hon eller han är av ägodelar och av bekymret att ta hand om dem.

Under vandringen blir samtalen och mötena längs vägen rikedomen. Även med främlingen. Att vara pilgrim i sin vardag är att se på sin medmänniska med nyfikenhet och förväntan, som om hon bar på en skatt.
Blomma