Pilgrimens historia

Människan har alltid vandrat till platser som väckt förundran.

Hon har sökt sig till märkliga naturformationer, till källor och berg men också till platser där något utöver det vanliga och förutsägbara har ägt rum. Denna förundran är urmänsklig. Människan bär på en inneboende längtan efter det heliga.

Tempel och kyrkor började byggas på dessa platser. I den kristna traditionen sökte man sig till platser som varit avgörande i Jesu liv, och kyrkor byggdes på födelseplatsen i Betlehem och på gravplatsen i Jerusalem.  I en reseskildring från 380-talet beskriver den spanska adelsdamen Egeria sin pilgrimsfärd till Sinaiberget i Egypten och till det heliga landet.

På medeltiden ökade pilgrimsvandrandet i Europa. Man färdades till Jerusalem men också till Petrus och Paulus gravar i Rom, till aposteln Jakobs grav i Santiago de Compostela och många andra platser som Canterbury i England, Aachen i Tyskland, Chartres i Frankrike. I Norden var den helige Olofs och den heliga Birgittas gravar i Nidaros och Vadstena viktiga, men också ett kyrkligt centrum som Lund samlade många pilgrimer. Förutom de stora vallfartsmålen fanns också många lokala pilgrimsmål.

På1300-talet drabbades Europa av missväxt och av digerdöden. Detta var också ett århundrade då en tredjedel av Europas befolkning var på pilgrimsfärd. Det fanns ett samband mellan den stora nöden och sökandet efter hjälp hos helgonen på de heliga platserna. Vid reformationen på 1500-talet förbjöds vallfarten av teologiska och politiska skäl men pilgrimstanken levde vidare i förandligad form i den protestantiska fromheten, särskilt i pietistisk tradition, något vi kan se spår av i våra psalmer. Ett annat exempel på detta är the Pilgrim’s Progress eller Kristens resa av John Bunyan.  

På 1990-talet blev återigen pilgrimsvandrandet en folkrörelse över Europa. Fler och fler började vandra den Franska vägen till Santiago de Compostela och intresset spred sig sedan vidare. I Sverige öppnades pilgrimcentrum i Vadstena.

Också i Afrika, Asien, Nord och Sydamerika finns det viktiga kristna pilgrimsmål.

Psalmbok