Pilgrimspass och pilgimsbevis

Medeltidens pilgrim fick alltid ett pass med sig på vandringen. I passet garanterades att detta var en sann pilgrim och de människorna som han eller hon mötte på vägen ombads att bistå med mat och husrum. När pilgrimen kom fram till målet kunde ett pilgrimsbevis delas ut.

Dagens pilgrim kan också få ett pilgrimspass som en hälsning och välsignelse att ta med sig. På olika platser kan dessa se lite olika ut. De som vandrar på Caminon får pilgrimspass från Katedralen i Santiago de Compostela. Också Pilgrimsvägen Skåne Blekinge har ett eget pilgrimspass. I passet finns möjlighet att få stämplar från kyrkor som pilgrimen passerar. Det finns också ett pilgrimsbevis som kan lämnas till den pilgrim som nåt målet för sin vandring.