Sändning och mottagande av pilgrimer

Sändning av pilgrimer

Sändning och mottagande markerar att pilgrimsvandringen är något särskilt och inte vilken vandring som helst. Sändningen av pilgrimer kan utformas på många olika sätt och anpassas efter de speciella förutsättningar som gäller i det enskilda fallet. Den som vill bli sänd från domkyrkan, som utgör stiftets och även pilgrimsvägens hjärta, kan kontakta Pilgrimsplats Liberiet.

Sändningen är en församlingens gemensamma angelägenhet. Antingen det är en grupp eller enskilda som sänds ut så går de med församlingens förböner och välsignelse. Därför är det fint och värdefullt om församlingen tänker på de som sänts ut under deras vandring, t ex i den gemensamma förbönen.

Att sända är att välsigna, att synliggöra vår gemenskap i Kristus. Kanske blir det särskilt tydligt när det är en grupp från den egna församlingen, till exempel en konfirmandgrupp som är ute, hur värdefullt det är både för församlingen och pilgrimerna att vara burna av varandras böner. Men det gäller förstås för alla pilgrimer…

Att erbjuda kyrkorummet, tända ljus, se till att det finns någon som sänder – allt det uttrycker en omsorg. Den som sänder får gärna vara en gudstjänstvärd, kyrkvärd eller präst – någon som representerar församlingen. Det är ett stort uppdrag som ofta uppfattas som både högtidligt och värdefullt för den som får det. Därför kan man gärna involvera ideella krafter.

Sändning av pilgrimer sker som regel i samband med själva vandringsstarten. Det är fint att då göra det i samband med en enkel bön eller mässa. Ett alternativ är att sändningen sker i högmässan, någon dag före vandringsstart, för att kunna ske i församlingens gemensamma gudstjänst. I det senare fallet kan sändningen ändå avslutas med att klockorna ringer när pilgrimerna ger sig av.

Också kortare vandringar får gärna börja med en sändning – eller en gemensam bön för den stundande vandringen – och med klockringning när tillfälle så ges.  Erfarenheten visar att klockringningen betyder mycket för de som sänds. Det är speciellt att få börja sin vandring till klockornas klang.

Pilgrimspass eller pilgrimsbrev kan delas ut i samband med sändning. Det visar att personen är sänd som pilgrim.