Sänd och mottagen

Hur börjar en pilgrimsvandring? Ett sätt är att helt enkelt sätta på sig ryggsäcken och börja gå. Ett annat sätt är att först låta sig bli sänd i en enkel rit i en kyrka.

Från Lunds domkyrka sänds pilgrimer regelbundet ut på längre och kortare vandringar. Ibland är det en hel grupp som ska vandra och ibland en enda pilgrim. Sändningen sker ofta i samband med pilgrimsbönen i Domkyrkans krypta vid kyrkans äldsta altare som invigdes och helgades åt ökenvandraren Johannes döparen år 1123. Pilgrimen kan också bli sänd i samband med Domkyrkans gudstjänster vardagar kl 8 och 12 och onsdagar kl 18.30 eller i samband med söndagens högmässa kl 11.

sändning

Sändningen består av bön, textläsning och mässa för den som vill. Riten avslutas med en vandring under sång genom hela Domkyrkan till stora porten i väster där pilgrimen vinkas av.

Den som vill kan också få ett pilgrimspass utfärdat att ha med sig på färden.

Lika viktigt som att sända iväg pilgrimer är att ta emot dem när de kommer vandrande. Pilgrimer som kontaktar Lunds domkyrka tas emot med klockringning, öppen port och tända ljus.

En pilgrim kan förstås bli sänd och mottagen i sin egen kyrka och församling likaväl som i Lunds domkyrka och alla kan gästfritt ta emot pilgrimer med klockringning och öppen port.