Pilgrimsjubileet 2019

Under våren 2019 firade vi Pilgrimsvägen Skåne Blekinge som funnits i tio år. Vi var många som möttes på Pilgrimsvägarna genom Lunds stift och runt Domkyrkan. Tacksamheten är stor över alla människor som av hjärtat skänkt tid, engagemang och tankemöda åt att planera, genomföra och delta i jubileet.

Ett jubileum av detta slag är ett stort samarbete med många inblandade. Det är nästan ofrånkomligt att allt inte kommer att fungera som planerat, men slutsummeringen är ändå att glädjen och entusiasmen var det dominerande. Det är nästan omöjligt att inte bli tagen av känslan när så många bidrar till en gemensam satsning. Då är det stort att vara med i kyrkan och pilgrimsrörelsen. Under de kommande månaderna kommer vi att söka upp pilgrimer längs pilgrimslederna och diskutera hur vi går vidare härifrån till 2029, när vi firar nästa årtionde med Pilgrimsvägen Skåne Blekinge.

Här vill vi passa på att tacka:

alla pilgrimer som vandrat.

Alla pilgrimsförsamlingar i lunds stift och alla hängivna Pilgrimsledare som lagt tid och arbete på att förbereda vandringarna.

Alla frivilliga i och kring Pilgrimscentrum vid Lunds domkyrka.

Sensus studieförbund som lagt ner ett jättearbete på att hantera alla anmälningar.

Personal i Lunds stift och hela Lunds pastorat.

Heliga Killans Bönegård.

Alla församlingar i Lunds ekumeniska råd.

Våra vänner från tyska vänstiftet EKM.

Sodalitium majus lundense och Sveriges Dövas Riksförbund Riksförbund

Alla barn och unga.

Alla musiker och körsångare, föredragshållare, teckentolkar, heliga dansare, konstnärer och ikonmålare, pannkaksbakare och så många fler.

En oändlig mängd enskilda personer som bidragit på massor av olika vis för att göra dagarna möjliga.