Pilgrimscentrum Lund – Pilgrimsplats Liberiet

Efter att ha varit stängt för renovering sedan 2014 öppnar Pilgrimsplats Liberiet under hösten 2019.

Det medeltida huset söder om domkyrkan kommer att vara en mötesplats för pilgrimer, och en plats för andlig fördjupning.

Lite av de tankar vi har för vårt arbete hittar du här.

 

På denna sida samlar vi information om vad som är på gång vid Pilgrimscentrum.

Verksamheten på Liberiet är just nu under planering. Vandringar, meditation, reträtter, andlig vägledning, själavård, samtalsgrupper, pilgrimskurser, labyrintvandring, pilgrimsföredrag, pilgrimskatekumenatet, medvandrarskap, livsmodets väg är några av de program som kommer att erbjudas.

Pilgrimsbönerna är som tidigare i Domkyrkans krypta onsdag, torsdag och fredag kl 9.00-9.15.
Efter pilgrimsbönen har vi bibelsamtal i pilgrimsrummet på Domkyrkoforum.

Pilgrimscentrum välkomnar grupper som till exempel arbetslag, konfirmander, barngrupper, skolklasser för vandring och andlig fördjupning.

Pilgrimscentrums verksamhet på Liberiet sker i ett nära samarbete med Killans Bönegård, Klosterkyrkan, Lunds stift m fl.

 

 

Domkyrkoforum_ny

Har du frågor
Kontakta gärna pilgrimspräst Magnus Malmgren, 046 71 87 64,  pilgrim@lundsdomkyrka.se

 

Domkyrkan - Pilgrimsvägens hjärta

Program - våren sommaren 2019