Pilgrimsplatser: Birgittavägen norr

Några församlingar längs varje led fungerar som lokala pilgrimsplatser. Hit kan du som pilgrim vända dig för att få mer information om den aktuella leden, få kontaktuppgifter till personer som kan hjälpa dig, få information om vandringar, mm.

 

Pilgrimsplats Bjärred

Anna Kristiansson – präst

E-post:  anna.kristiansson@svenskakyrkan.se

Telefon: 046-440 41 53/0765-36 40 53

 

Pilgrimsplats Landskrona          

E-post: Landskrona.forsamling@svenskakyrkan.se                    

Emma Hambitzer

direkt 0702-834550 eller växel 0418-574 00.

E-post: emma.hambitzer@svenskakyrkan.se

 

Pilgrimsplats Klippan Sankt Petri     

E-post: klippans.pastorat@svenskakyrkan.se

Ann-Marie Nelson – präst

E-post:  annmarie.nelson@outlook.com

Telefon: 0435 296 80

Andrea Olming – präst

E-post: andrea.olming@svenskakyrkan.se

Telefon: 0435 44 35 64

 

Pilgrimsplats Klosterkyrkan Lund

E-post: lundspastorat@svenskakyrkan.se        

Josefina Solberg – präst

E-post: Josefina.Solberg@svenskakyrkan.se

Telefon: 046-71 88 37

Heidi Lövstrand – präst

Telefon: 046-71 88 32, sms 072-59 34 832

E-post: Heidi.Lovstrand@svenskakyrkan.se