Pilgrimsvägar utanför Norden

Det finns oerhört mycket information att söka om pilgrimsvägar utanför Norden. Här samlar vi värdefulla länkar och tips.

Det är inte bara kunskap om lederna som är viktiga när vi söker information om en framtida pilgrimsvandring. Frågan är också: Vad vill vi bidra till i världen? Vad är det vår tro kallar oss att göra för vandring? Är det en vandring för fred, försoning, gemenskap och hopp? Kan det finnas pilgrimsresor som rimmar illa med vår tanke om vad en pilgrimsvandring bör vara, därför att resan ger stöd åt destruktiva krafter? Ibland måste vi kanske se att det inte bara är de historiska heliga platserna utan också den pågående situationen som avgör hur en pilgrimsresa ska utformas. Kan vi välja att resa på ett sätt som visar hänsyn till klimatet och värnar lokala ekonomier, kvinnors rättigheter, demokratirörelser, kyrkor i utsatta regioner, etc?

Sidan byggs upp succesivt. Bidra gärna med dina egna tips.