Domkyrkan – Pilgrimsvägens hjärta

Lunds domkyrka är navet på Pilgrimsvägen Skåne Blekinge.

I niohundra år har den legat där som en mäktig påminnelse om Guds närvaro mitt i världen, ett svar på människans längtan och sökande.

Domkyrkan sätter in oss i trons vidare sammanhang, vi utmanas att se både på tid och rum i ett större perspektiv. Här finns minnet av Nordens kristnande levande men också framtiden och vägen vidare in i den. Här finns minnen av krig och konflikt – och av fred och försoning.

Här finns världen närvarande – hela den kristna gemenskap som överskrider alla gränser. Utmaningen och gåvan att vara ett enat Gudsfolk över hela jorden blir tydlig! Det är en helig plats därför att den rymmer ett hopp om samhörighet mellan troende och om en helare värld. Här bildades Lutherska världsförbundet efter kriget och här har den Lutherska kyrkofamiljen tagit ett avgörande steg mot gemenskap med den Romersk katolska kyrkan.

Likt varje kyrka överallt i världen påminner oss Lunds domkyrka om att vi hör samman i Kristus – att kyrkan är större än vad vi kan se och förstå – vi är alla kallade att se bortom vårt eget till detta ”större än” och bli förvandlade i mötet med det.

Domkyrkan synliggör det hemlighetsfulla, mysteriet. Dess väldiga valv och pelare, dess tunga stenväggar, kryptans dunkel, det mörka guldet i absidens kristusmosaik, altarskåpets och korstolarnas träsniderier, alltsammans bär vittnesbörd om det som är fördolt – skatten som vi bär djupt inom oss! I varje andetag och varje hjärtslag tillhör våra liv Gud, som omsluter oss och bär oss i sin gränslösa nåd.

Mer om Lunds domkyrka