Planering – sammanställning av information

Genomförandet av vandringarna kräver ett omfattande planerings och samordningsarbete. En stor del av ansvaret för detta ligger på den lokala pilgrimsförsamlingen. Här finner du en första tidsplan för samordning och planering, samt utkast för den två planer som vi vill få in för att kunna sammanställa information.  

 

Tidsplan

 

Våren och Hösten 2018

Övergripande planering

Kontakter med församlingar på Eginoleden.

Kontakter med lokala pilgrimsplatser Hörby, Åhus, Svedala, Höör, Klippan, Landskrona, Österlen, Bjärred, Uppåkra har tagits.

Information börjar läggas upp på hemsidan

PLANERING 1 – skickas senast sista januari till Pilgrimscentrum i Lund

Lämna all information ni kan få fram. Finns det något ni upptäcker att ni i församlingen kan ha svårt att klara av på egen hand så meddela också det. Det är en viktig poäng med inventeringen: att upptäcka behov som finns.

Detta vill vi ha i den första planeringen:

OBS! Ange alla personer med namn, e-post (om det finns) och telefon (gärna mobil)

Information som är viktig att få med i presentationen av vandringen:

Etapp, sträcka – ange startpunkt och slutmål, samt avstånd

Vägens framkomlighet

Lätt – mindre vägar och lättframkomliga stigar

Medelsvår – kuperad terräng, mindre stigar och obanad väg

Svår – inbegriper klättring och krävande stigar

Mycket asfalt eller naturstig

Vattenpåfyllningsmöjligheter och toaletter på vägen

 

Tema och innehåll – ange om ni tänker er något särskilt tema eller upplägg. Varje dag har ett givet tema som utgår från Pilgrimens nyckelord. Det finns en enkel gemensam struktur för alla dagar. Tystnad ska prägla minst 50% av vandringen. Utöver det kan lokalt bestämmas om utformning, hur mycket samtal och tystnad, vad som ska sägas och hur.

Församlingar – ange vilka församlingar som är berörda

Kyrkor – ange vilka kyrkor som besöks. Finns kontaktperson?

Samordnare – ange vem som är lokalt ansvarig för att samordna vandringen och kontaktperson till vandrare som vill ha information. Denna person vill vi ha namn, personnummer (10 siffror), epost och mobilnummer till. Detta för att personen ska kunna registreras mot anmälningsbyrån och själv kunna hämta information om antalet anmälningar mm. Mer info om hur detta praktiskt ska gå till kommer från sensus.

Vandringsledare – ange vem som har ansvaret för att leda vandringen och ansvara för stopp, samtal och gruppens välbefinnande.

Vägvisare – ange vem som visar vägen                          

Ankare – ange vem som går längs bak

Dessa fyra personer: samordnare, vandringsledare, vägvisare och ankare bör känna till och ha rekat vägen i förväg.

 

Bil – ange om det finns följebil eller ”jour”-bil. Något av det bör finnas. Kontaktperson.

Boende – ange vilket slags boende som erbjuds, plats, standard, tillgång till dusch, etc. Kontaktperson.

Mat – ange hur maten är ordnad, ansvar (middag vid ankomst, frukost+lunchpaket på morgonen)

Kostnader – ange eventuella kostnader och vem de ska betalas till

 

Tillgänglighet – hur kan man ta sig till vandringens start och från dess mål om man vill ansluta och/eller lämna vandringen i början eller slutet. Lokala bussförbindelser, möjligheter till skjuts till tätort med förbindelser, etc.

December

alla lokala pilgrimsplatser och församlingar ska vara kontaktade och ha bekräftat att de är igång med planering. Boka lokaler och personal.

Etapperna spikas.

Kontaktlistor med intresserade och volontärer börjar sammanställas – ska (i princip) vara klara för Eginoleden.

Information – affisch och foldrar distribueras till församlingarna

Etappvandringarna börjar läggas upp i kalendariet för att kompletteras efterhand

 

Våren 2019

fortsatta besök ute i stiftet, samordning med pilgrimsledare, komplettering av adress och kontaktlistor. Information om jubileumsprogram vid domkyrkan sprids och anmälan börjar tas emot.

 

Januari

alla församlingar lämnar in planering 1 enligt nedan senast sista januari. Skickas till lokal pilgrimsplats – vilken meddelas. Viktigt för informationen på nätet.

 

Februari

Planering 1 rapporteras till Pilgrimscentrum av de lokala pilgrimsplatserna – senast sista februari

Alla församlingar lämnar in planering 2 till lokal pilgrimsplats enligt nedan senast sista februari.

Distribution av pilgrimspass och annat material till församlingarna sker via lokala pilgrimsplatser.

 

Mars

Kompletterande beställningar av pilgrimspass och annat material kan göras och distribueras.

Pressmeddelande från Pilgrimscentrum till tidningar.

 

April

Stiftspilgrimsmöte i Höör och eventuellt kort pilgrimsledarutbildning

Församlingar och lokala pilgrimsplatser kontaktar lokala medier inför vandringen

 

Maj

Färdigställande

 

16 maj

vandringarna börjar i Karlskrona

 

2 Juni

Målet är nått

 


PLANERING 1 – skickas senast sista januari till Pilgrimscentrum i Lund

Lämna all information ni kan få fram. Finns det något ni upptäcker att ni i församlingen kan ha svårt att klara av på egen hand så meddela också det. Det är en viktig poäng med inventeringen: att upptäcka behov som finns.

Detta vill vi ha i den första planeringen:

OBS! Ange alla personer med namn, e-post (om det finns) och telefon (gärna mobil)

Information som är viktig att få med i presentationen av vandringen:

Etapp, sträcka – ange startpunkt och slutmål, samt avstånd

Vägens framkomlighet

Lätt – mindre vägar och lättframkomliga stigar

Medelsvår – kuperad terräng, mindre stigar och obanad väg

Svår – inbegriper klättring och krävande stigar

Mycket asfalt eller naturstig

Vattenpåfyllningsmöjligheter och toaletter på vägen

 

Tema och innehåll – ange om ni tänker er något särskilt tema eller upplägg. Varje dag har ett givet tema som utgår från Pilgrimens nyckelord. Det finns en enkel gemensam struktur för alla dagar. Tystnad ska prägla minst 50% av vandringen. Utöver det kan lokalt bestämmas om utformning, hur mycket samtal och tystnad, vad som ska sägas och hur.

Församlingar – ange vilka församlingar som är berörda

Kyrkor – ange vilka kyrkor som besöks. Finns kontaktperson?

Samordnare – ange vem som är lokalt ansvarig för att samordna vandringen och kontaktperson till vandrare som vill ha information. Denna person vill vi ha namn, personnummer (10 siffror), epost och mobilnummer till. Detta för att personen ska kunna registreras mot anmälningsbyrån och själv kunna hämta information om antalet anmälningar mm. Mer info om hur detta praktiskt ska gå till kommer från sensus.

Vandringsledare – ange vem som har ansvaret för att leda vandringen och ansvara för stopp, samtal och gruppens välbefinnande.

Vägvisare – ange vem som visar vägen                          

Ankare – ange vem som går längs bak

Dessa fyra personer: samordnare, vandringsledare, vägvisare och ankare bör känna till och ha rekat vägen i förväg.

 

Bil – ange om det finns följebil eller ”jour”-bil. Något av det bör finnas. Kontaktperson.

Boende – ange vilket slags boende som erbjuds, plats, standard, tillgång till dusch, etc. Kontaktperson.

Mat – ange hur maten är ordnad, ansvar (middag vid ankomst, frukost+lunchpaket på morgonen)

Kostnader – ange eventuella kostnader och vem de ska betalas till

 

Tillgänglighet – hur kan man ta sig till vandringens start och från dess mål om man vill ansluta och/eller lämna vandringen i början eller slutet. Lokala bussförbindelser, möjligheter till skjuts till tätort med förbindelser, etc.

 

 

Planering 2 – Detaljplan – lämnas senast sista februari till de lokala pilgrimsplatserna

Ansvarig för att etapplanerna sammanställs är de lokala pilgrimsplatserna i samråd med församlingarna.

Anmälan för de som vill övernatta – som inte får överstiga 18 personer per natt utom sista natten, mellan 1 och 2 juni – samordnas till en anmälningsbyrå. Detta är inte helt klart. Dagvandrare ska inte föranmäla.

Tänka på:

Pilgrimspassen ska användas – ha pilgrimsstämplar framme, eller om inte det finns, någon som skriver. Pilgrimspass beställs via Pilgrimscentrum i Lund. Erbjud gärna att skriva i gästboken.

Distanserna, topografin och väderförhållandena varierar – anpassa upplägget, sträva efter att vara framme sen eftermiddag utan att stressa.

Tänk på att planera vandringspass och vilopauser. Mellan 30 – 45 minuters vandringspass. När vandringen blir lång kan det vara bra att i början av dagen ha längre vandringspass för att sedan korta av dem under eftermiddagen. 10-15 minuters vilopauser + något längre. Vid kortare sträckor kan det räcka med lunchpaus, vid längre kan det behövas en längre vilopaus på eftermiddagen.

Möten på vägen är roliga och minnesvärda – t ex om någon kan möta gruppen med frukt eller kalla drycker

Kunniga personer som kan och vill berätta om sina kyrkor är ofta uppskattade, men betänk att gruppen ofta har en tidsplan att hålla och behöver vila. Samla inte gruppen till guidade turer eller föredrag om kyrkan, utan erbjud hellre möjligheten för dem som vill att ställa frågor.

Bönerna utformas utifrån bönematerialet som är gemensamt för alla vandringar – låt gärna de pilgrimer som vill vara med och läsa

Planera noga vandringen för att sedan kunna vara flexibel

Undvik låta människor vänta i ovisshet om det blir förseningar – håll kontakt via sms eller messenger eller liknande.

 

Komplettera nedanstående grundschema med aktuella information:  

Morgon – sikta på avgång senast klockan 8.00, gärna tidigare

Bestyr – Väckning, städning och frukost – ansvarig:

Sändning: Sändningsbön och klockringning – ansvarig:

 

Morgonbön – bedjes klockan 9.00 av alla grupper och i domkyrkan

Ansvarig:

 

Stopp vid kyrkorna – klockringning och kort bön. Skriv gärna ut pilgrimstexten för kyrkan att dela ut. Pass och gästbok. Gärna något att dricka. Vattenpåfyllning och toalettbesök.

Ansvariga.

 

Middagsbön/middagsmässa – bedjes när lunchen äts – ansvarig:

 

Klockringning och bön vid målet – gå in i kyrkan under sång, samlas vid altarringen direkt för en kort tackbön som leds av vandringsledaren eller någon annan i gruppen, låt sedan om möjligt någon kyrkvärd eller liknande säga välkommen, avsluta med kort delande.

Uppmana folk att ta toalettbesök efteråt om möjligt.

 

Framme: Ge tid för vila Middag – hur ordnas den! Skapa gärna delaktighet kring det praktiska. Bjud gärna in folk från församlingen om möjligt. Erbjud program på kvällen om ni vill – men se till att det finns rum för de som behöver vila.

 

Kvällen avslutas med aftonbön/pilgrimsmässa – ansvarig