Projekt Birgittavägen i Lunds stift

Under åren 2020-2021 pågår ett projekt som syftar till att utveckla Birgittavägen genom Lunds stift.

Det avser alltså i första hand vägen från Malmö till Skånes Fagerhult.

Därutöver kommer även andra leder att beröras, bland annat Mariavägen mellan Trelleborg och Dalby.

Just nu håller projektplanen att skrivas. Här kommer vi att successivt lägga upp information.

 

TEXTER

Om pilgrimsförsamlingarna, pilgrimshärbärgen och de kyrkliga fastigheter