Ravlunda kyrka / Ravlunda Church

I väntan på soluppgången

Här vid Ravlunda kyrka är det nära till soluppgången i öster, till havet och till gryningsljuset. Runt om i landskapet reser sig högar som avslöjar att människan mycket länge tyckt om att bo här. Nere vid stranden ligger Havängsdösen, en 5000 år gammal stenkammargrav. Där lades den döde med fötterna åt öster och huvudet inåt land, redo att möta gryningen.

Här uppe på höjden är kyrkan också vänd mot öster. Varje människa som vandrar fram mot altaret för att ta emot brödet och vinet vandrar mot soluppgången och mötet med Kristus. Och runt om kyrkan ligger de döda begravda med fötterna mot havet och huvudena inåt land, i väntan på Ljuset från öster.

Den enklaste av böner är att göra som kyrkan på höjden och dösen vid stranden. Att vända sin kropp mot öster och invänta gryningen.

 

 

Awaiting the sunrise

Here at Ravlunda Church you are close to the sunrise in the east, to the sea and to the light of dawn. Around thelandscape barrows reveal that man has enjoyed living here for a long time. Down on the beach stands Havängsdösen, a 5000 year old stone cassion. There the deceased was laid with his feat to the east and his head towards land, ready to meet the dawn.

Up here on the hill the church also faces towards the east. Every person who walks up to the altar to receive the bread and the wine walks towards the sunrise and the meeting with Jesus. And around the church the dead are buried with their feet towards the sea and their heads towards land, awaiting the Light from the east.

The simplest of prayers is to follow the example of the church on the hill and the barrow on the beach. Turn your body towards the east and wait for the break of dawn.