Rinkaby kyrka / Rinkaby Church

En ny möjlighet

Att vandra in i Rinkaby kyrka är som att vandra in i en bok. Valven är rikt bemålade med Bibelns berättelser. I ett av valven äter Adam och Eva av frukten på kunskapens träd fast Gud sagt åt dem att inte röra den. De har just förlorat sitt paradis.

Bredvid står Gud. Adam och Eva har försatt sig själva i en situation de inte tycker om. Men i Rinkabys berättelse förebrår Gud dem inte. I stället kan man ana ett milt och ömsint leende i Guds ansikte när han räcker dem nya kläder och nya redskap. Gud ger dem möjligheten att börja om, en ny start, en ny livsmöjlighet.

Den finaste gåvan vi människor kan ge varandra är möjligheten att få börja om. Att inte förebrå den andre. Den finaste gåvan vi kan ge oss själva är att ta emot den nya möjlighet som Gud, med ett milt och ömsint leende, räcker oss i varje stund av våra liv.

 

A new opportunity

Walking into Rinkaby Church is like walking into a book. The vaults are richly painted with stories from the Bible. In one of the vaults Adam and Eve taste the fruit of the Tree of Knowledge even though God has told them not to touch it. They have just lost their paradise.

God stands beside them. Adam and Eve have put themselves in an awkward situation. But in the Rinkaby story God does not accuse them. Instead of that one can discern a tender and loving smile on God’s face when he hands them new clothing and new tools. God gives them the opportunity to start all over again, a new beginning, a new opportunity in life.

The most precious gift we can give each other is the opportunity for another chance rather than accuse the other. The most precious gift we can give ourselves is to accept this new opportunity that God hands us with a tender and loving smile for each and every moment of our lives.