Säkerställ att kartorna överensstämmer med verkligheten

Denna punkt innebär främst att se till att ledens verkliga sträckning motsvarar det som återges på kartan.

Följ kartan både i utskriven form och som app. En viss avvikelse kan förekomma i appen, så att pricken som markerar din position hamnar strax intill stigen, men avvikelsen får inte vara större än att det är tydligt vart man ska gå. Information om hur du laddar ner appen hittar du på annan plats i Handboken och på hemsidan.

Titta även på de texter som finns inlagda, och notera var det fattas viktig information. Se också vidare på avsnittet om vägbeskrivning.

Lägg in avvikelser i den karta som använts i föregående punkt. Markera med ”kartavvikelse”, och ange vad för slags avvikelse det rör sig om.