Säkerställ att lederna är vandringsbara

Flera delar av inventeringen kräver dokumentation med text och karta.

För att säkerställa att lederna är vandringsbara måste de vandras. Idealt ska de vandras vid olika tider på året. Om detta inte är möjligt i samband med en inventering kan man ha det i åtanke vid nästa tillfälle, så att man väljer att vandra leden under olika väderförutsättningar.

Dra ut en detaljerad karta från Pilgrimsvägen.se och markera de sträckor som behöver åtgärdas. markera med siffror som refererar till en skriven text där kommentarer fylls i om vilka behov som behöver åtgärdas, till exempel om vägen inte är framkomlig eller om en alternativ väg av någon anledning måste dras.

Markera gärna om leden är lätt (möjlig att vandra med rullstol), eller krävande/svår (möjlig att vandra för person i god fysisk kondition, innebär viss klättring, stora höjdskillnader eller mycket ojämn stig, ogenomtränglig vegetation). De sträckor som inte markeras är då genomsnittliga/normalsvåra/medelsvåra (möjlig att vandra för person med genomsnittlig hälsa, även äldre med god fysisk hälsa)

Om möjligt se till att texten bevaras som en fil och att kartan scannas och likaså bevaras som fil. Spara även i pappersformat.