Säkerställ var det finns märkning längs leden och var det behövs kompletteringar

Ledmarkeringen ska långsiktigt följa de nationella riktlinjerna för låglandsleder.

Notera på arbetskartan var skyltar finns uppsatta.

Notera vilken slags skylt det rör sig om, t ex laminatskylt, klistermärke, band eller annat. Finns det pil som anger riktning?

Se på vägbeskrivningen. Finns det kritiska punkter där skyltar särskilt behövs för att pilgrimen inte ska gå vilse? var behöver märkningen kompletteras? eller om ingen märkning finns, var är det viktigt att märka?

Notera också vilket slags märkning som är lämplig på varje plats, även vilket slags fäste som kan fungera bäst på platsen: märke i trästolpe, ev i befintlig stolpe, märke fäst i metallstolpe (bred eller smal), band runt träd, vägvisare (pil).  Märke med riktningspil. Se beskrivning av märkena för detaljer om de olika alternativen.

Målet är att vägen slutligen ska markeras med ca 200-250 meter mellan varje skylt, eller så att man kan se den nästkommande skylten när man står vid den föregående. Detta kan ta lite tid att uppnå. Därför kommer vi också att på kartan markera var varje ledmarkeringsskylt finns, så att vandraren vet var denne ska söka efter nästa skylt på vägen. Därför är det viktigt att varje skylt korrekt markeras på arbetskartan så att de sedan kan bli rätt inlagda i den digitala kartan.