Sändning av pilgrim – förslag till ordning

En enkel ordning kan vara:

Psalm eller sång

Läsning av bibeltexter – se förslag nedan

Bön inför vandringen – kan formuleras fritt eller tas ur Lilla pilgrimsboken

Enskild handpåläggning eller gemensam välsignelse – se nedan

Om sändningen sker i en allmän gudstjänst kan hela momentet läggas in strax före välsignelsen, men sändningen kan också ske i samband med vandringsstart när ingen gudstjänst firas i direkt anslutning till att vandringen påbörjas.

Välsignelsemomentet kan utformas lite olika. Enskild handpåläggning passar bra när man inte är så många och gruppen är bekväm med det. Pilgrimen eller pilgrimerna knäfallereller står framför altaret och de som ska sända iväg samlas runtomkring i en cirkel. Alla kan lägga sina händer på pilgrimens huvud och tillsammans be följande eller andra välsignelseord (se till att alla har texten):

Må den store Guden vara mellan dina båda axlar,
för att beskydda dig när du går och när du kommer.
Må jungfru Marias son vara nära ditt hjärta
och må den heliga Anden flöda över dig,
ja, må den heliga Anden flöda över dig.

eller

Må Guds skönhet lysa upp din väg,
må Kristus gå med dig och bära din oro,
må Anden blåsa på din rygg så att dina steg blir lätta,
och må Maria sjunga för dig trons sånger.

eller

Må Guds änglar vandra med dig,
skydda och bevara dig genom allt som sker,
och vara ditt goda sällskap.

Gemensam välsignelse passar bra om det är en stor grupp. Gruppen kan gärna stå med ryggsäckarna på under välsignelsen. Om pilgrimen eller pilgrimerna ska få ett pilgrimspass delas detta ut efter välsignelsen.

Heliga Birgittas bön avslutar sändningen:

P Herre, visa mig din väg

Alla och gör mig villig att vandra den.

Kyrkklockorna börjar ringa samtidigt som pilgrimen/pilgrimerna vandrar ut ur kyrkan tillsammans med alla andra under sång. De som ska stanna kvar hemma stannar i kyrkporten eller på kyrkbacken, sjunger och vinkar medan klockorna sänder pilgrimen/pilgrimerna ut på sitt yttre och inre äventyr.

En lämplig sändningssång kan vara psalm 730:

Må din väg gå dig till mötes
och må vinden vara din vän
och må solen värma din kind
och må regnet vattna själens jord
och tills vi möts igen må Gud hålla,
hålla dig i sin hand.

Förslag på bibeltexter vid sändning

Oroa dig inte, var inte ängslig.
En god ängel skall gå vid din sida.
(Tobits bok 5:21-22) 

Måltiden gav honom kraft att gå
i fyrtio dagar och fyrtio nätter,
ända till Guds berg Horeb.
Då kom Herrens ord till honom.
(1 Kungaboken 19:8-9)

 Gå dit jag sänder dig och säg det jag befaller dig.
Jag är med dig.
(Profeten Jeremias bok 1:7-8) 

Jesus sade: Den som tar emot er tar emot mig,
och den som tar emot mig tar emot den som har sänt mig.
(Matteusevangeliet 10:40)

 När ni kommer in i ett hus, så säg först: Frid över detta hus.
Om där bor en fridens man skall den frid ni kommer med bli kvar hos honom.
Stanna sedan i det huset och ät och drick vad som bjuds.
(Lukasevangeliet 10:5-7)