Saxemara kyrka / Saxemara Church

Vännen i vardagen

En av de äldsta, bevarade ikonerna i världen kommer från den koptiska kyrkan i Egypten. Den är målad på 500-talet och föreställer Abba Menas som levde år 285–309. Alldeles intill honom står Jesus. De båda männen är exakt lika långa och båda två bär glorior. Jesus har lagt sin arm om Abba Menas axlar. Det syns att de är mycket nära vänner.

I Saxemara kyrka är altarbilden målad nästan 1500 år senare. Den föreställer två sillfiskare och en bonde. När tavlan kom till år 1938 var detta en bild av hur vardagen kunde se ut just här vid kusten. Fiskarna och bonden är mitt i sin vanliga vardag när de plötsligt ser hur Jesus själv kommer vandrande på stranden.

Vänskapsikonen från Egypten och altartavlan i Saxemara berättar samma berättelse – att Gud är nära. Pilgrimsstaven i vandrarens hand påminner på samma sätt om Guds närhet. Bredvid pilgrimen går vännen, osynlig och ivrigt längtande efter att bli upptäckt.

 


A friend for all times

One of the oldest preserved icons in the world comes from the Coptic Church in Egypt. It was painted in the 6th century and shows Abba Menas who lived during the years 285–309.

Beside him stands Jesus. They are exactly the same height and they both have halos. Jesus has put his arm around Abba Menas’s shoulders. It is clear that they are very close friends.

In Saxemara Church the altar icon was painted almost 1500 years later. It shows two herring fishermen and a farmer. When the painting was completed in 1938 it was an image of what everyday life could look like on this part of the coast. The fishermen and the farmer are in the middle of their usual daily life when suddenly they see how Jesus comes walking on the beach. The friendship icon from Egypt and the altar icon in Saxemara tell the same story – that God is close by. The pilgrim’s staff in the walker’s hand also reminds us of the closeness of God. Beside the pilgrim walks the friend, invisible yet yearning greatly to be discovered.