Skapelseupplevelse

Detta är en variant av vandringen med skapelseberättelsen. Den är avsedd för inomhusbruk och få ledare. Upplägget är identiskt me den skillnaden att dltagarna i stället för att gå runt i grupper sitter stilla i rummet. Alla sitter tillsammans, helst en bit från varandra. Det ska vara lätt för ledarna att röra sig mellan deltagarna. Även här används bindlar. I övrigt gäller föregående vandring.

Ledare 

Denna variant går att genomföra med endast två ledare (om gruppen inte är större än 10-12), men det blir något enklare om man är tre-fyra deltagare.

Att tänka på

Ställ fram all rekvisita, dold för deltagarna. I övrigt se föregående vandring.

Skapelseupplevelsen följer samma mönster som föregående vandring. Den kan avslutas med meditativ musik varefter deltagarna försiktigt tar av sig bindlarna och sträcker på sig.