Skötsel och underhåll av leden

Pilgrimsvägen Skåne Blekinge är en vandringsled som omfattar ca 80 mil i växlande typer av landskap, tätort, mindre vägar, naturstig. Grundtanken är att leden går från altare till altare, vilket gör att vi går från olika platser där människor lever och bor, och det blir en omväxlande vandring som erbjuds däremellan. I den mån det går tar vi fasta på historiska vägar och pilgrimsleder.

Leden finns dels i vårt omfattande kartmaterial som du hittar här på hemsidan. Det är bra om församlingar länkar till Pilgrimsvägens hemsida från församlingarnas. Där finns alla kartor och ett gemensamt kalendarium.

Utöver det eftersträvar vi också att fysiskt markera leden där det är möjligt. För närvarande är detta arbete lagt på de lokala församlingarna. Det är församlingen som får söka tillstånd av markägare, sätta upp stolpar och sköta underhållet.

Pilgrimscentrum står för märkena som kan beställas i olika utförande. Dels som hårda skyltar att sätta på stolpar, dels som klistermärken. Också tillhörande vägpilar finns att beställa. Lagret är begränsat vilket innebär att det vid vissa tillfällen kan vara en viss leveranstid.

Märkning kan ske på lite olika sätt beroende på förutsättningar:

  • Begränsad märkning. Varje pilgrimsmärke blir en markör om att leden finns. Därför är det värdefullt att få upp märken även om inte en hel ledsträcka blir markerad. Det kan vara så att man väljer markera intill pilgrimskyrkorna, eller genom samhällen där det finns många vägar att välja mellan och där märkena är synliga för många, eller vid speciella sträckor eller särskilt viktiga platser, t ex vid vissa vägskäl där det är lätt att gå vilse.
  • Fullständig ledmärkning. En sådan märkning innebär att vägen mellan en eller flera kyrkor är markerad. Pilgrimsvägen har vanligtvis inte varit markerad lika tätt som t ex Skåneleden (som ju har en markering inom synhåll från varje föregående markering) utan med viss regelbundenhet och särskilt där vägen delar sig eller svänger. Hur tätt man skyltar är förstås beroende på hur mycket underhåll man är beredd på att hantera i församlingen.

Varje skylt och stolpe som sätts upp bör dokumenteras lokalt och även till Pilgrimscentrum. Detta kan ske på en karta eller med GPS-koordinater, eller helst båda om möjligt.

Användningen av pilgrimsmärke

Symbolen för Pilgrimsvägen Skåne Blekinge är förbehållen Lunds stifts gemensamma pilgrimsleder och får endast användas som ledmarkering efter tillstånd. I informationsmaterial får symbolen användas när vandringar eller andra pilgrimsrelaterade aktiviteter anordnas av en pilgrimsförsamling i samarbete med Pilgrimscentrum i Lund.

Lokala pilgrimsmärken och stämplar

Många pilgrimsförsamlingar ordnar egna pilgrimsmärken och pilgrimsstämplar. När det gäller stämplar utformas dessa lokalt. Det är bra med mångfald och variation i utformningen. Dock går det att hämta råd och inspiration från Pilgrimscentrum. Pilgrimscentrum utfärdar pilgrimspass och pilgrimsbevis. Det är en poäng att dessa utgår från domkyrkan i Lund. Det går att beställa pass och bevis därifrån.

Livsmodets väg

Från 2019 finns det en särskild märkning för leden Livsmodets väg, som är en vandring med pilgrimens nyckelord utifrån begreppen Livsmod och andlig hälsa. Dessa märken kan också beställas vis Pilgrimscentrum Lund. Livsmodets väg är en särskild satsning och den församling som vill skapa en Livsmodets väg bör vilja ingå i arbetet med detta särskilda koncept.

Stolpar

Stolpar ska vara 10×10 cm tjocka. Materialet ska väljas med hänsyn till miljön. Tänk på att inhämta de tillstånd som krävs innan en stolpe sätts upp. Det är den lokala församlingen som har bäst lokalkännedom och närvaro som ansvarar för tillstånd och underhåll av stolpar.

Långsiktiga mål

Detta är en preliminär text – och ska utvecklas fortlöpande. Arbetet med markeringar och leder kommer att vara prioriterat under de närmaste åren. Förhoppningen är att utveckla nya och starkare strukturer kring detta arbete. Vi kommer därför att under 2019-2020 sätta igång en samtalsprocess för att bygga upp en organisation och en arbetsmodell för detta.