S:t Ibbs kyrka / St Ibb´s Church

Ön

Isola betyder ö. Den som reser till en ö isolerar sig. Alla människor trivs inte på öar. Några stannar bara en kort tid, eftersom ön begränsar dem. För andra blir begränsningen en hjälp att stanna upp och stilla sig.

Ven ligger mitt i farleden mellan Själland och Skåne. De som färdas på havet passerar i en strid ström natt som dag. Båtarna, vågorna, strömmarna och vindarna dansar ständigt runt den lilla ön. Och mitt i denna puls av liv ligger ön stilla.

S:t Ibbs kyrka är helgad åt Jakob, i Danmark kallad Ibb, pilgrimernas eget skyddshelgon. Pilgrimen är också i ständig rörelse, ständigt på väg. Men pilgrimen inser vikten av att stanna upp en stund varje dag, att stiga åt sidan. För att orka vidare.

 


The island

Isola means island. Those who travel to an island isolate themselves. Not everyone feels at home on an island. Some stay for a short while only, because the island limits them. For others, the limitation helps them to stop for a while and calm down.

Ven is located in the middle of the fairway between Själland in Denmark and Skåne. Those who travel the seas pass through here in a steady stream, both night and day. The boats, the waves, the currents and the winds dance constantly around the small island. And in the middle of this pulse of life the island lies still.

St Ibb’s Church is consecrated to James, or Ibb in Danish, the patron saint of pilgrims. The pilgrim is also constantly in motion, constantly on the move. But the pilgrim realizes the importance of stopping for a while each day, to step aside. To find the strength to go on.

In the middle of this stream of life from east to west, from north to south the church on top of the island points in another direction, towards heaven. She reminds us that life also has a vertical dimension, easier to reach if you stop for a while, step out of the middle of the whirlwinds of life and find rest like an island in the sea.

Mitt i denna ström av liv från öster till väster, från norr till söder pekar kyrkan på toppen av ön åt ett annat håll, upp mot himlen. Hon påminner om att livet också har en lodrät dimension som lättare nås om man stannar upp en stund, isolerar sig mitt i livets virvelvindar och vilar som en ö i havet.