S:t Johannes kyrka i Malmö / St Johannes Church in Malmö

Rosenträdgården

Mitt i staden av sten har någon planterat en trädgård full av rosor. I S:t Johannes kyrka klättrar blommorna både utanpå och inne i rummet. Doften får varje besökare själv frammana i sitt inre, för rosorna är snidade i trä och huggna i sten.

Rosen är kärlekens symbol. Den som vandrar in i rosenträdgården mitt i Malmö vandrar in i Kärlekens rum.

Detta är början på Pilgrimsvägen genom Skåne och Blekinge, eller målet för den som vandrat från norr. Härifrån sänds pilgrimer på vandring ut i den stora världen och in mot den inre. In mot den rosenträdgård, den stilla plats av närvaro människan alltid bär med sig i sitt djupaste djup, men som hon ibland måste vandra iväg för att hitta.

Pax et bonum! Frid och allt gott!

 

The rosegarden

Someone has planted a garden full of roses in the middle of the city. In St Johannes Church the flowers climb both outside and inside the room. Every visitor has to imagine the fragrance, because the roses are carved in wood and chiselled in stone.

The rose is the symbol of love. Anyone who wanders through the rosegarden in the middle of Malmö walks into the room of Love.

This is where the Pilgrim Way begins its course through Skåne and Blekinge, or ends if you have travelled from the north. Pilgrims are sent out from here on journeys into the wide world and into their inner selves. Towards the rosegarden, the peaceful place of presence every person always carries with her deep inside, but sometimes has to set off to find.

Pax et bonum! Peace and all good!