S:t Lars kyrkogård / St Lars´ Cemetery

Människovärde

Mentalsjukhuset i Lund fick sitt namn efter Domkyrkans skyddshelgon Laurentius, eller S:t Lars. Han var diakon i Rom på 200-talet och hade ansvar för församlingens pengar. När kejsaren ville se kyrkans skatter anade S:t Lars oråd och delade genast ut allt till de fattiga. När S:t Lars sedan gick till kejsaren tog han med sig de fattiga i församlingen, pekade på dem och sa till honom: Här är kyrkans skatter. Kejsaren straffade Lars för hans olydnad genom att grilla honom till döds på ett halster över öppen eld. Ända in i döden hävdade S:t Lars människans värde och helighet.

S:t Lars kyrkogård bär en mörk historia. Här begravdes patienterna från mentalsjukhuset ända fram till 1951 eftersom de inte var önskade på stadens kyrkogårdar. Här kan den lyhörde höra de namnlösa vännerna ropa till oss och drabbas av den helige Laurentius uppmaning att se de osedda och älska de oönskade.

 

Human dignity

The mental hospital in Lund was named after Lawrence, or Saint Lars, the patron saint of Lund Cathedral. He was deacon in Rome in the 3rd century and was responsible for the church’s money. When the emperor wanted to see the church’s treasures, St Lars suspected mischief and quickly distributed it all to the poor. Later, when St Lars went to see the emperor he brought the poor in the congregation, pointed at them and said: This is the Church’s treasures. The emperor punished Lars for insubordination by roasting him to death on a gridiron over open fire. Unto death St Lars claimed the dignity and holiness of all humans.

St Lars’ Cemetery carries a dark secret. Right up to 1951 patients from the mental hospital were buried here, as they were not wanted at the city’s cemeteries. Here anyone with a keen ear can hear the nameless friends calling to us and receive Saint Lars’ appeal to see the unseen and love the unwanted.