S:t Nicolai kapell / St Nicolai Chapel

Var inte rädd

Dag och natt väntar hon på besök. Här är alltid öppet, dörren är bara tillsluten för att skydda rummet och besökaren från storm och kyla. Hon byggdes en gång i den lilla fiskebyn Knäbäck 15 kilometer längre norrut. Där tjänade hon människan som sjöbod vid stranden utan hamn. Här inne rymdes alla de fiskeredskap familjerna i byn behövde för att överleva.

Så kom dagen då allt förändrades. På byns plats skulle det nya skjutfältet breda ut sig. Tillsammans med några av de andra husen i byn flyttades den lilla sjöboden hit. Människorna valde att göra henne till en plats för stillhet, vila och bön.

Nu tjänar hon människan på ett nytt sätt, fast vid samma strand. Hon berättar för alla som vandrar hit att de inte behöver vara rädda. Att ur förändringens smärta kan något nytt födas. Något alldeles oväntat och skönt!

 


Do not be afraid

Day and night she is expecting visitors. It is always open. The door is only closed to protect the room and the visitor from weather and wind. She was once erected 15 kilometres further north in the small fishing hamlet Knäbäck. There she served as a boathouse on the beach without any harbour. In here was room for all the fishing tackle that families of the hamlet needed for survival.

But then the day came when everything changed. The hamlet had to make room for the new artillery range. The little boathouse was moved here together with a few of the other houses of the hamlet. People chose to turn her into a place of peace, rest and prayer.

Now she serves man in a new way, but on the same shore. She tells everyone who travels here that they do not have to be afraid. That from a painful change something new can be born. Something completely unexpected and beautiful!