S:t Nicolai kyrka i Sölvesborg / St Nicolai Church in Sölvesborg

Gåvan

Nikolaus av Myra levde på 200-talet i nuvarande Turkiet. Han föddes i en rik familj
och använde hela sitt liv och gåvorna han fått till att hjälpa de fattiga. I kyrkans år
firas han den 6 december och är förebilden för Santa Claus. Under en pilgrimsresa
med båt till Jerusalem lyckades han stilla en storm och räknas därför som sjöfararnas skyddshelgon.

Mitt i Sölvesborg ligger kyrkan som bär den givmilde Nikolaus namn och manar oss
att ge rikligt av det vi själva fått. När brödet, vinet och kollekten bärs fram till altaret
i mässan ber församlingen gärna med orden: ”Herre, av ditt ger vi åt dig”. Här finns nyckeln till den skattkista av gåvor vi alla förfogar över. Ingenting av det vi äger är egentligen vårt eget. Allt kommer från Gud och när vi ger det vidare till en annan människa ger vi det samtidigt tillbaka till Gud själv.

 


The gift

Saint Nicholas of Myra lived in the 3rd century in today’s Turkey. He was born into a rich family and used all his life and gifts to help the poor. In the liturgical year he is celebrated on 6 December. He is also the forerunner Santa Claus. Thanks to the story that he managed to still a storm on a boat pilgrimage to Jerusalem, he is even the patron of seafarers.

In the centre of Sölvesborg stands the church named after the generous Nicholas, calling upon us to give freely of what we receive. When the bread, the wine and the collection are carried to the altar during service the congregation likes to pray with the words: ”Lord, we give to you what is yours”. This is the key to the treasure chest of gifts that we all have access to. Nothing of what we own is really ours. All comes from God and when we give it to another person, we are also giving it back to God.