S:t Nicolai kyrka i Trelleborg / St Nicolai Church in Trelleborg

Att packa lätt

Att packa lätt är en konst. Oron inför det okända får oss ofta att stoppa ner för mycket i packningen. Men stegen blir lättare när vi vågar avstå från att ta med oss alltför många saker. Naturens och människors skönhet blir lättare att se.

Franciskus av Assisi (1182–1226) vägrade leva sitt liv med tung packning. Han utmanade sin tids kyrka genom att leva enkelt och hängivet. Törsten efter budskapet var stor. Redan ett par årtionden efter hans död vandrade franciskanermunkar, eller gråbröder som de också kallas, under stjärnhimlen här i Trelleborg. Här sjöng de Solsången, Franciskus lovsång till skapelsen om broder Sol, syster Måne, moder Jord, syster Vatten och alla stjärnorna.

Pilgrimsvägen börjar i Trelleborg. Och slutar om du färdats från norr.

Pax et bonum! Frid och allt gott!

 


Travelling light

Travelling light is an art. Worries about the unknown can make us pack too much. But our steps will feel lighter when we dare to travel with fewer things. The beauty
of man and nature will become easier to discover.

Francis of Assisi (1182–1226) refused to walk through life carrying a heavy load. His life of simplicity and devotion challenged the church of his day. Many people hungered for his message. Within just a couple of decades after his death Franciscan brothers, or Grey

Friars as they were called, wandered under the firmament here in Trelleborg. Here they sang the Canticle of the Sun, Francis hymn to creation about Brother Sun, Sister Moon, Mother Earth, Sister Water and all the stars.

The Pilgrim Way begins in Trelleborg. And this is where it ends if you have travelled from the north.

Pax et bonum! Peace and all good!