S:t Olofs kyrka och källa / St Olof´s Church and Well

Bulta på dörren med sin svaghet

Här helgades källan och kyrkan åt Olof den helige, som brutit väg för nordborna till himlen och helgonen. Källan vid skogsbrynet ropade på pilgrimerna, kyrkans nio altare stämde in och människosjälens glada pilgrimssång svarade.

Här flockades pilgrimer under århundraden. De höll fram sin svaghet, sina sjukdomar och sorger – de tyngsta argument som kan bulta på dörren till ett kärlekshus. Helgonkungen Olof svarar med att hålla fram sin yxa, vapnet som blottlade hans dödlighet, och han hälsar oss: ”När jag brast handlade Gud med mig. Väg min brist i din hand och låt den levande Guden flöda igenom den till din”.

Den som vill lånar hans yxa och stryker sig med den. Än har inte den siste fått läkedom och tröst här.

 

 

Pounding on the door with one´s weakness

Here the well and the church were hallowed to Olof the Holy, who opened the way for the people of the north to heaven and the saints. The well at the edge of the wood called out to the pilgrims, the nine altars of the church joined in and the human soul answered with joyful pilgrim songs.

Pilgrims flocked here for centuries. They offered up their weakness, their ailments and their sorrows – the heaviest arguments that can pound on the door to a house of love. The holy king Olof answered presenting his axe, the weapon that revealed his mortality, and he greets us: “When I failed God worked with me. Take my failing in your hand and let the living God flow through it to yours”.

Anyone who wants to can borrow his axe and stroke herself with it. Here healing and comfort are still to be bestowed on the ailing.