S:t Petri kyrka i Klippan / St Petri Church in Klippan

Hela stenar

S:t Petri kyrka är unik. Varje liten del av rummet bär en djup symbolik. Berättelsen om det heliga berättas tyst men tydligt för varje människa som ger sig tid att se och lyssna.

Kyrkan är murad av enbart hela tegelstenar. Inte en enda har huggits sönder för att passa in i väggen. Det berättas hur arkitekten Sigurd Lewerentz envist kom ilande så fort han hörde någon knacka en tegelsten.

I den kristna symboliken består Kyrkan som gemenskap av levande stenar, av människor. S:t Petri murar påminner oss om att varje människa är unik, helig och okränkbar. Och de utmanar oss att envist och ömsint komma ilande så fort någons liv hotas att knackas sönder.

 


Whole bricks

St Petri Church is unique. Every little part of the room is carrying a deep sense of symbolism. The story about the sacred is told silently but clearly to anyone who takes her time to see and listen.

The church is built with nothing but whole bricks. Not a single one has been cut to fit into the wall. It is told that the architect Sigurd Lewerentz stubbornly rushed in as soon as he heard anyone cracking a brick.

In he Christian symbolism the Church is a fellowship of living stones, of people. The walls of St Petri remind us that every person is unique, holy and inviolable. And they dare us to stubbornly and carefully rush in as soon as someone’s life is threatening to break down.