Stenestad kyrka / Stenestad Church

Berget

En man bodde vid ett mycket litet berg. Så ofta han kunde sökte han sig upp på toppen och drömde sig ut över vidderna. På vägen ner från berget kände han sig alltid lite lättare om hjärtat. Han hade fått perspektiv på sitt liv och ro i själen. Det var därför han vandrade.

En vän frågade honom om han inte ville bestiga ett annat berg någon gång, ett berg som var högre och mer intressant. Ett berg där han kunde se ännu längre. ”Det har ingen betydelse om en människa bestiger Mount Everest eller mitt lilla berg”, log mannen. ”Har man väl nått toppen kommer man inte högre”.

Stenestads kyrka är den högst belägna kyrkan i Skåne, 188 meter över havsytan. Hit har människan vandrat sedan 1100-talet. För att bli lite lättare om hjärtat och för att få ro i sin själ.

 


The mountain

Aman lived at the foot of a very small mountain. As often as he could he went up to the top and dreamt away over the wide open spaces. On the way down from the mountain he always felt a little lighter in his heart. He had found new horizons and peace in his soul. That is why he went here.

A friend asked him if he might not want to climb another mountain some time, a mountain that was higher and more intriguing. A mountain where he could see even further. “It does not matter if a person climbs Mount Everest or my little mountain”, the man smiled. “Once you have reached the top you can not get any higher”.

Stenestad Church is the highest situated church in Skåne, 188 metres above sea level. People have come here since the 12th century – to get a little lighter in their hearts and to find peace in their souls.