Temadagar om klimat och hållbarhet – hösten 2021

Under hösten 2021 kommer temadagar att anordnas på olika platser i stiftet med temat klimat och hållbarhet.

Genomgående kommer temadagarna anknyta till  ett allmängiltigt ämne utifrån lokala förutsättningar.

Det är planerat att totalt erbjudas åtta temadagar.

Programmet är just nu på väg att göras klart och förankras på de olika platserna.

Först ut är en temavandring som sträcker sig från den 25-29 juli, med start i Dag Hammarskjölds Backåkra och slut i S:t Olof. Denna vandring kommer att ha Pilgrimens nyckelord och FN.s globala mål som tema. Hur kan vi tillsammans bygga hållbarhet i en andlig, social och ekologisk mening?

Sedan återkommer vi den 18 september till Dag Hammarskjölds Backåkra för ännu en vandring i samband med minnesdagen av Hammarskjölds död den 18/9 1961. Då bygger vandringen på Hammarskjölds Vägmärken.

Under hösten kommer vi också ha en temadag i Malmö med religionsdialog som tema.

Övriga platser och ämnen är än så länge hemliga.

Målet är att ta fram de olika temadagarna i samarbete mellan stift, pilgrimscentrum, lokalförsamling och andra organisationer, kommun, etc.

Är du intresserad av att engagera dig eller din församling? Hör av dig på pilgrim@lundsdomkyrka.se