Uppåkra kyrka / Uppåkra Church

Skatten

Länge har byborna i Uppåkra känt till att de bor på en skatt. De arkeologiska utgrävningarna avslöjar att en hel stad från järnåldern vilar under deras fötter.
Varje gång en plog sätts i jorden finns möjligheten att få en hälsning från någon som levde här för mer än 1000 år sedan. Ju längre ner i marken man gräver desto äldre blir hälsningarna. Djupast ner finns lämningar från 400 f Kr. Det svindlar under fötterna när man vandrar över jordarna i Uppåkra.

I Bibeln berättar Jesus om en man som hittade en skatt i en åker. Han sålde allt han ägde för att kunna köpa åkern så att skatten blev hans.

Skatten är det jag längtar efter i mitt liv och gärna gräver mycket, djupt och länge för att hitta. Eller, som pilgrimen, är beredd att gå i dagar och nätter, månader och år, för att nå.
 

The treasure

For a very long time the villagers of Uppåkra have known that they live on top of a treasure. Archaeological diggings reveal that a whole town from the Iron Age lies beneath their feet.

Every time a plough cuts the earth there is a possibility of receiving a greeting from someone who lived here for more than a 1000 years ago. The deeper one digs the older the greetings get. Deepest down are ancient remains from 400 BC. The earth whirls under your feet when you walk over the land in Uppåkra.

In the Bible Jesus tells about a man who found a treasure in a field. He sold everything he owned to be able to buy the field in order to get hold of the treasure.

The treasure is what I long for in my life and gladly dig much, deep and long to find. Or, like the pilgrim, am prepared to walk for days and nights, months and years, to reach.