Vad är en pilgrim?

Att vara pilgrim är att vara på vandring i en yttre och en inre verklighet. Den yttre vandringen påverkar oss på många vis. Den kan hjälpa oss att bli mer uppmärksamma och närvarande – särskilt om vi ger rum för långsamhet och tystnad. Den kan vara en möjlighet att för en stund gå in i ett annat sätt att vara, där vi kan få distans till de bekymmer som präglar våra liv.

Den yttre vandringen blir ett redskap för den vandring som sker i vårt inre, den som handlar om att möta oss själva, att upptäcka vår längtan och finna vårt livsmod. Den inre vandringen handlar mindre om vad vi gör än om vad vi är. Pilgrimer kan vi alla vara – om vi väljer att se på oss själva så: som växande människor med ursprung och mål.

Det är inte svårt att se hur pilgrimsvandringen kan fungera som en hjälp för att söka livsmod och andlig hälsa. I vandringen talar vi inte bara om våra livsfrågor, vi gestaltar dem. Vi involveras på djupet, dras in i ett skeende. Vi får en möjlighet att konkret och påtagligt möta vår längtan, erfara det smärtsamma, upptäcka vårt hopp. Vi är så bra på att distansera oss, men andlig hälsa uppstår när vi låter oss bli berörda.

Att vara pilgrim är att inte vara färdig, utan i förändring, förvandling. Det handlar om att vara öppen för livet och för de frågor som livet ställer oss inför: Frågor om mening och meningsfullhet, om tro och tvivel, om skuld och förlåtelse, om hopp och kärlek, om ensamhet och gemenskap.

Pilgrimstanken bygger på en människosyn som vill bemyndiga och upprätta oss. Utifrån pilgrimens perspektiv är det min väg, mitt liv, min längtan, mina frågor som styr. Allt måste få ske på mina villkor. Därför vill pilgrimens längtansord också möta oss där vi är. Orden börjar inte i någon ”världsbild” som påtvingas oss utifrån, utan i oss själva, de vill hjälpa oss att sätta ord på våra erfarenheter.

Pilgrimens längtansord vill möta oss som vänliga ord, med respekt för vår integritet. Pärlorna i pilgrimens krans har tillsammans regnbågsflaggans sex färger – plus färgen vit som likt ljuset rymmer alla färger inom sig. Regnbågen står för öppenhet och tolerans: Du får vara den du är. Där öppenhet, tolerans och hopp förenas kan livsmod uppstå. Regnbågen står också för hopp, eller med ett kristet språkbruk, för Bibelns löften om pånyttfödelse och nytt liv.

Tillbaka till start