Vägen vidare… 2019

Under våren 2019 firade vi att Pilgrimsvägen Skåne Blekinge fyllt tio år. Vi samlades för att vandra våra leder, samtala om pilgrimsliv och andlig hälsa och fördjupning, kristen tro och rättvisa, fred och solidaritet med skapelsen. Tioårsfirandet är tänkt att vara en uppstart för det arbete vi har framför oss. Nya satsningar och nya planer finns. Bland de stora planerna för den nära framtiden är att få återinviga vårt Pilgrimscentrum Liberiet under hösten 2019.

  • Vi satsar nu på Livsmodets väg, där vi jobbar med Pilgrimsvandring och existentiell hälsa. Där har vi kommit en bit på väg, med en liten skrift och en vandringsled som vi börjat vandra i Lund. men satsningen är ännu i sin linda.
  • Vi vill sammanställa bild och textmaterial från pilgrimsjubileet. Detta har varit en jättesatsning som både lämnat efter sig arbetsglädje för framtiden och frågor att jobba vidare med.
  • Vi vill jobba vidare med våra pilgrimsleder. Utifrån de erfarenheter vi tillsammans samlat på oss i stiftet vill vi steg för steg förbättra våra leder och samarbetet kring dem. Hur kan vi uppmuntra till större delaktighet, engagemang och glädje i pilgrimsgrupper och församlingar? Hur kan samarbetet med andra aktörer utvecklas? Vi vill också dela erfarenheter från de vandringar som sker, lokalt men också på längre sträckor, t ex till Sankt Olof, Vadstena, Nidaros. Vi vill utveckla kontakter med pilgrimslederna utanför stiftet, i Sverige men också i Danmark, Tyskland och Norge, särskilt med målet att utveckla vägen mellan Hamburg-Lund-Vadstena, men kanske också Lund – Göteborg – Nidaros.
  • Vi vill sammanställa arbetet kring temat rättvisa och fred. Detta utgår från Kyrkornas världsråds maning att kyrkorna ska bli delaktiga i a pilgrimage for Justice and Peace. Vi har gjort många olika delsatsningar kring detta, en pilgrimsvecka med vänstiftet i Tyskland kring flyktingar, en resa till Palestina med en vandring från dopplatsen till Jerusalem, vandringar på förintelsens minnesdag, inför valet och till minne av Martin Luther Kings död.
  • Vi har gjort några satsningar på vandringar med temat natur och klimat: En klimatvandring i Lund där vi får reflektera kring goda exempel på vad som görs, och en vandring i samarbete med Botaniska trädgården.
  • Vi arbetar vidare med satsningen på pilgrimskatekumenatet och medvandrarskapet.
  • Pilgrim för barn och unga är också ett tema som aktualiserats i samband med jubileet bland annat, och en ämne som vi behöver jobba vidare med. Vi vill också utveckla hur vi kan jobba med konfirmander och pilgrim, och hur PC Lund kan vara en resurs.
  • Hur vi gör pilgrimsvandring tillgängligt för alla är också ett ämne vi haft en del arbete kring och vill arbeta vidare med.

Det finns mycket att göra! Som tur är så byggs ju en pilgrimsled för att finnas kvar i århundraden, så vi kan få ta ett steg i taget.