Vandringen – Skapelseberättelsen

Vandringen

Första stationen: Ljus – 1 Mos 1:1-5

Instruktion

Samla alla och informera om det speciella med bindelvandringar. Dela in deltagarna i smågrupper som sitter bredvid varandra, men inled gemensamt enligt nedanstående. Läs bibeltexten. Vid pausen i vers 3 tänder en ledare ett ljus eller eller en ljuslykta.

Läsning

1. I begynnelsen skapade Gud himmel och jord.
2. Och jorden var öde och tom, och mörker var över djupet, och Guds Ande svävade över vattnet.
3. Och Gud sade: ”Varde ljus!”; (paus) och det blev ljus.
4. Och Gud såg att ljuset var gott, och Gud skilde ljuset från mörkret.
5. Och Gud kallade ljuset dag, och mörkret kallade han natt, och det blev afton och det blev morgon, den första dagen.

Instruktion

Därefter får deltagarna sätta på sig vars en ögonbindel. En grupp i taget uppmanas att fatta varandras händer och leds vidare till nästa station.

Material 
Stort ljus/ljuslykta, tändstickor, ögonbindlar

Andra stationen: Vatten 1 Mos 1:6-8

Instruktion

Stationen är omöjligt belägen i närheten av sjö eller annat vattendrag. En ledare läser texten samtidigt som den den andre ledaren häller upp och plaskar med vatten. Efter textläsningen tvättar ledarna deltagarnas händer.

6. Och  Gud sade: ”Varde mitt i vattnet vattnet ett fäste som skiljer vatten från vatten.”
7. Och Gud gjorde fästet och skilde vattnet under fästet från vattnet ovan fästet, och det skedde så.
8. Och Gud kallade fästet himmel. Och det blev afton, och det blev morgon, den andra dagen.
Instruktion
Gruppen leds vidare till nästa station
Material 
Vatten, handfat, handdukar, tillbringare

Tredje stationen: Sten, jord och grönska 1 Mos 1:9-13

Instruktion

Ledare läser ver 9-13, varvat med att deltagarna får känna på stenar och jord, samt smaka och lukta på kryddor och blommor.

Läsning

Läs vers 9. Låt deltagarna känna på lite olika stenar.

9. Och Gud sade: ”Må det vatten som är under himmelen samla sig till en särskild plats, så att det torra blir synligt.” Och det skedde så.

Läs vidare, vers 10. Deltagarna får känna på olika stenar.

10. Och Gud kallade det torra jord, och vattensamlingen kallade han hav. Och Gud såg att det var gott.

Ledare läser slutligen vers 11-13. Därefter får deltagarna smaka på harsyra, klöver, smultron, persilja eller annan grön växtlighet, samt lukta på t ex timjan.

11.  Och Gud sade: ”Må jorden frambringa grönska, fröbärande örter och fruktträd, som efter sina arter bär frukt, vari de har sitt frö, på jorden.” Och det skedde så;
12. jorden frambringade grönska, fröbärande örter, efter deras arter, och träd som efter sina arter bar frukt, vari de hade sitt frö. Och Gud såg att det var gott.
13. Och det blev afton, och det blev morgon, den tredje dagen.

Instruktion
Gruppen leds vidare till nästa station

Material

Stenar av olika slag, grus eller jord i skålar, timjan eller annan krydda att lukta på, samt något att äta: persilja, smultron, harsyra, etc.

Fjärde stationen: Sol, måne och stjärnor 1 mos 1:14-19

Instruktion

En ledare läser vers 4-19. Därefter sjunger en ledare psalmen.

Läsning

14. Och Gud sade: ”Varde på himmelens fäste ljus som skiljer dagen från natten, och må de vara till tecken och till att utmärka särskilda tider, dagar och år,
15. och må de vara på himmelens fäste till ljus som lyser över jorden.” Och det skedde så;
16. Gud gjorde de två stora ljusen, det större ljuset till att råda över dagen, och det mindre ljuset till att råda över natten, likaså stjärnorna.
17. Och Gud satte dem på himmelens fäste till att lysa över jorden,
18. och till att råda över dagen och över natten, och till att skilja ljuset från mörkret. Och Gud såg att det var gott.
19. Och det blev afton, och det blev morgon, den fjärde dagen.

Musik

Lova Herren sol och måne, Svps 7

Instruktion
Gruppen leds vidare till nästa station

Material

Psalmbok, ev instrument

Femte stationen: Fåglar och fiskar 1 Mos 1:20-23

Instruktion

En ledare läser vers 20-23, sakta, med paus mellan verserna. Under tiden gör den andre ledaren fågel- och fiskljud: plaskar och slänger stenar i vatten samt härmar fåglar. En annan möjlighet är fågelljud på mobilen, Youtube eller Spotify, etc.

Läsning

20. Och Gud sade: ”Må vattnet frambringa ett vimmel av levande varelser; må också fåglar flyga över jorden under himmelens fäste.”
21. Och Gud skapade de stora havsdjuren och hela det stim av levande varelser, som vattnet vimlar av, efter deras arter, likaså alla bevingade fåglar, efter deras arter. Och Gud såg att det var gott.
22. Och Gud välsignade dem och sade: ”Var fruktsamma och föröka er, och uppfyll vattnet i haven; må också fåglarna föröka sig på jorden.”
23. Och det blev afton, och det blev morgon, den femte dagen.

Instruktion
Gruppen leds vidare till nästa station

Material

Hink med stenar, ev mobiltelefon

Sjätte stationen: Stora djur och människor 1 Mos 1:24-31

Instruktion 

Ledare läser vers 24-31 varvat med att deltagarna får känna på päls/skinn och hud samt smaka på frukt.

Läsning

Ledare läser vers 24-25. Deltagarna får känna på päls, fårskinn e dyl.

24. Och Gud sade: ”Må jorden frambringa levande varelser, efter deras arter, boskapsdjur och kräldjur och vilda djur, efter deras arter.” Och det skedde så;
25. Gud gjorde de vilda djuren, efter deras arter, och boskapsdjuren, efter deras arter, och alla kräldjur på marken, efter deras arter. Och Gud såg att det var gott.

Ledare fortsätter med vers 26-28. Deltagarna får känna på ledarnas händer.

26. Och Gud sade: ”Låt oss göra människor till vår avbild, till att vara oss lika; och må de råda över fiskarna i havet och över fåglarna under himmelen och över boskapsdjuren och över hela jorden och över alla kräldjur som röra sig på jorden.”
27. Och Gud skapade människan till sin avbild, till Guds avbild skapade han henne, till man och kvinna skapade han dem.
28. Och Gud välsignade dem; Gud sade till dem: ”Var fruktsamma och föröka er, och uppfyll jorden och lägg den under er; och råd över fiskarna i havet och över fåglarna under himmelen och över alla djur som rör sig på jorden.”

Ledarna fortsätter att läsa vers 29-31. Deltagarna får en liten bit frukt att äta.

29. Och Gud sade: ”Se, jag ger er alla fröbärande örter på hela jorden och alla träd med fröbärande trädfrukt; detta skall ni ha till föda.
30. Men åt alla djur på jorden och åt alla fåglar under himmelen och åt allt som krälar på jorden, vad som i sig har en levande själ, åt dessa ger jag alla gröna örter till föda.” Och det skedde så.

Ledare läser slutligen vers 31.

31. Och Gud såg på allt som han hade gjort, och se, det var mycket gott. Och det blev afton, och det blev morgon, den sjätte dagen.

Instruktion
Gruppen leds vidare till nästa station

Material 

Fårskinn, pälsbit (mössa, el dylikt), frukt, kniv, skål.

Sjunde stationen: Vila 1 Mos 2:1-3

Instruktion

Låt deltagarna lägga sig eller sätta sig ner, helst på gräs eller något annat mjukt och skönt. Läs bibeltexten nedan. Därefter sjunger en ledare en lovsång till skapelsen.

Läsning

1. Så blev nu himmelen och jorden fullbordade med hela sin härskara.
2. Och Gud fullbordade på sjunde dagen det verk som han hade gjort; och han vilade på sjunde dagen från allt det verk som han hade gjort.
3. Och Gud välsignade den sjunde dagen och helgade den, därför att han på den dagen vilade från allt sitt verk, det som Gud hade gjort, när han skapade.

Musik

Franciskus solsång eller Måne och sol, svps 21.

Instruktion

Deltagarna uppmanas att ta av sig bindlarna, försiktigt resa sig upp, gå en bit bort och invänta resten av grupperna. En uppgift under väntetiden kan vara att skriva en egen dikt/lovsång till skapelsen.

Material 

Psalmbok (sångtext), instrument, filtar. Papper och pennor till uppgiften på slutet.