Vandringsfolket: 301 Södra Mellby

Lördag 25 maj

I samband med Pilgrimsvägens Skåne – Blekinge 10-årsjubileum

anordnas en vandring från Södra Mellby till Simrishamn.

Kiviks församling leder denna dag.

Start kl. 08.30, ankomst till Simrishamn ca. kl. 18, distans 21 km.

En längre paus i Vik, omkr 13,30.

Samling i församlingshemmet för alla intresserade fredag 24 maj, kl.

18.00, med middag och kvällsaktiviteter.

Lö 25/5 Södra Mellby – Simrishamn, 20,5 km

e-post: kiviks.forsamling@svenskakyrkan.se

telefon: 0414-700 65

Ni blir mottagna i St Nicolai kyrka vid ankomst till Simrishamn.

Telefon växel: 0414-412480

Tyvärr finns inte möjlighet att sova i kyrkans hus pga myndighetsregler. Däremot kan övernattning erbjudas i Järrestad församlingshem.

Husmor i Simrishamn bistår med kvällsmål och frukost/matsäck till etapp 302.

När inget annat anges gäller följande:
Dagvandrare tar med sig egen matsäck för dagen. Vandring över dagen är kostnadsfri och kräver ingen föranmälan. Dock ber vi om anmälan för grupper om fler än fem personer.
Personer som vandrar mer än en dag anmäler sig i förväg. Det utgår en anmälningsavgift om 100 kr, samma kostnad oberoende av hur många dagar man vandrar. Därefter betalar man till de lokala arrangörerna för mat och boende när detta anges. Du erbjuds enkel middag på kvällen, frukost på morgonen och en matsäck som du kan ta med dig på vandringen. Vi strävar efter enkla lösningar till låga priser. Du kan alltid betala på plats. Kontakta kontaktperson/församling för mer information om betalning etc.

S Mellby – Sankt Olof – Andrarum