Vandringsfolket: 601 Skånes Fagerhult

Lö 25/5 Skånes Fagerhult – Örkelljunga, 13,5 km

 

Ledare/Ansvarig för fysisk vandring: Personal från Örkelljunga (tel 073- 078 09 34 el 0435-542 75), Anne Ekberg

Conny Lindqvist, tel 070-948 24 26

Start från Skånes Fagerhult kl 8.15

Ringning kan troligtvis inte ske vid framkomsten, då det är två konfirmationer i Örkelljunga kyrka denna dag!

 

Övernattning i Örkelljunga församlingshem, kontaktperson: Therese Hector, 073-078 09 34, 0435-54 275

Middag i Örkelljunga: På byn eller i församlingshemmets källare beställd mat. I församlingshemmet är det uthyrt för konfirmationsfest

Frukost och matsäck ansvarig: Församlingen ordnar genom diakoniassistent Therese Hector

Kostnad: 200 kr.

Övrigt: Mässa kl 17.30 i Örkelljunga kyrka, som avslutas med helgmålsringning.

 

När inget annat anges gäller följande:
Dagvandrare tar med sig egen matsäck för dagen. Vandring över dagen är kostnadsfri och kräver ingen föranmälan. Dock ber vi om anmälan för grupper om fler än fem personer.
Personer som vandrar mer än en dag anmäler sig i förväg. Det utgår en anmälningsavgift om 100 kr, samma kostnad oberoende av hur många dagar man vandrar. Därefter betalar man till de lokala arrangörerna för mat och boende när detta anges. Du erbjuds enkel middag på kvällen, frukost på morgonen och en matsäck som du kan ta med dig på vandringen. Vi strävar efter enkla lösningar till låga priser. Du kan alltid betala på plats. Kontakta kontaktperson/församling för mer information om betalning etc.

Skånes Fagerhult – Lund

Nästa:

Vandringsfolket: 602 Örkelljunga