Vandringsfolket

Varje pilgrimsväg är en vandring i den berättelse som utgör centrum i den kristna trosgemenskapen, och alla som vandrar till ett kristet pilgrimsmål blir på något sätt delaktiga i den berättelsen. Det finns inget krav på någon att låta sig ”etiketteras”, att vara kristen på rätt sätt, för att pilgrimsvandra – men erbjudandet att se sitt liv i ljuset av den berättelse som pilgrimsvägen berättar om ges åt varje pilgrim. Det är en fantastisk gåva – och en fantastisk bild av kyrkan, präglad av öppenhet, generositet och respekt för människans mångfald. Gud kallar samman ett folk åt sig och vi dras in i den rörelsen. Genom historien, genom olika epoker och tider, genom kulturer och världsdelar, är Gudsfolket på vandring. Gudsfolket samlas för att ta emot vad Gud har att ge och för att tolka livet i ljuset av trons erfarenhet. Gudsfolket sänds ut i världen för att vara världens salt, vittna om kärleken, innesluta världen i bön, verka för rättvisa, fred, försoning, befrielse.

Gudsfolkets liv präglas därför, liksom själva livet, av uppbrott och förvandling, pilgrimens livsmönster, som återspeglar påskens glädjebudskap. Men en pilgrimsvandring är också en vandring där vi konfronteras med trons avvägar och den mänskliga historiens många övergrepp, konflikter och motsättningar, allt det som ryms i påskens berättelse om lidandet och korset. Att vandra på vägen till Santiago de Compostela innebär att konfronteras med konflikten mellan kristna och muslimer, att se spåren av spansk kolonialism och att möta minnen från det spanska inbördeskriget, förutom att det förstås också finns en komplex samtid som möter oss på vägen. Inför allt detta får vi pröva vår egen tro. Vill vi bejaka en tro som inte understödjer motsättningar mellan kristna och muslimer idag utan söker försoning? Vill vi bejaka en tro som bekräftar den västerländska kulturens överhöghet eller en tro som strävar efter frihet och jämlikhet mellan alla människor? Vill vi bejaka en tro som lierar sig med konservativa, icke-demokratiska intressen eller vill vi söka en tro som ger kraft åt människors kamp för en bättre framtid? På liknande sätt kan olika pilgrimsvandringar på andra platser väcka frågor som är värdefulla för att vi ska kunna utvecklas i vår tro. Pilgrimsvandringen blir ett redskap för att upptäcka, erkänna och ta ansvar för den kristna arvet. Det kan bli en botvandring för världens skull. Det ställer oss inför egna avgörande val.