Växtkraft – pilgrim och lärande

Pilgrimsvandringen kan vara ett sätt att växa i tro. Vandringen skapar ett sammanhang för goda samtal, där tystnad, reflektion, bön får finnas med.

Vi arbetar med olika upplägg och metoder för växande i tro:

Pilgrimskatekumenatet – för den som söker en fördjupning och ökad förståelse av den kristna tron och dess betydelse för det egna livet.

Medvandrarskapet – för den som vill reflektera över hur man kan förverkliga ett kristet liv, ett liv i lärjungaskap och efterföljelse.

Vi arbetar även med att erbjuda olika möjligheter för barn och unga att uppleva pilgrimsvandring – och framför allt att stimulera andra till ett sådant arbete.