Veckorytm på Pilgrimsplats Liberiet

Inför invigningen arbetar vi med att få klart program och dygnsrytm för Pilgrimsplats Liberiet. Detta är ett första utkast.

Måndag

8.00 – Laudes, Domkyrkan

8.45-10.00 – (jämn vecka) Bibelmeditation, övre salen

12.00 – Middagsmässa, Domkyrkan

12.00-13.30 – Kristen djupmeditation, övre salen

14.00-17.00 – (jämn vecka) Vägledning, övre salen

Tisdag

8.00 – Morgonmässa, domkyrkan

12.00 – Middagsbön, domkyrkan

Onsdag

8.00 – Morgonmässa, Domkyrkan

9.00 – Pilgrimsbön, Domkyrkans krypta

9.20-9.50 – Bibelsamtal, nedre salen

10.00-12.00 – PC öppet, nedre salen

12.00 – Middagsbön, domkyrkan

17.00-17.50 – Samtal om psaltaren – nedre salen
pågår under hösten t o m fastans inträde.
Därefter ist fastesamtal i klosterkyrkan på tisdagar under fastan.

18.00 – Vesper, Domkyrkans krypta

18.30 – Kvällsmässa, Domkyrkan

Torsdag

8.00 – Laudes, Domkyrkan

9.20-9.50 Bibelsamtal, nedre salen

10.00-12.00 PC öppet

12.00 – Middagsmässa, Domkyrkan

17.00-18.00 Kristen djupmeditation, övre salen

18.30 – Taizémässa, Domkyrkans krypta

Fredag

6.55-7.55 Kristen djupmeditation, övre salen

8.00 – Morgonmässa, Domkyrkan

8.45-9.45 Kristen djupmeditation, övre salen

9.00 – Pilgrimsbön, Domkyrkans krypta

9.20-9.50 Bibelsamtal, nedre salen

10.00-12.00 PC öppet, nedre salen

Dygnsreträtter fredag-lördag 17.00-17.00, 15-16/11, 20-21/3, 6-7/3

Lördag

10.00 – Orgelkonsert, Domkyrkan

Gruppverksamheter i huset – Closer, pilgrimskatekumenat, medvandrarskap, dygnsreträtter, nätverk för andlig fördjupning, pilgrimskonfirmander mm.

Söndag

11.00 – Högmässa, Domkyrkan

17.00 – Holy Communion Service – Domkyrkan