Vedby kyrka / Vedby Church

En hemlig dörr

I böckerna om Narnia av C S Lewis hittar fyra barn en hemlig dörr längst in i ett klädskåp. På andra sidan finns en okänd värld som de vandrar ut i. Där bor lejonet Aslan, deras beskyddare.

I Vedby kyrka finns också en hemlighetsfull dörr. År 1963 målade Erik Olson från almstadgruppen drygt 40 bilder på läktarbarriären. Här finns Mose och Abraham, änglarna Rafael och Gabriel, profeterna Elia och Jesaja och alla Jesu lärjungar varav en är pilgrimernas skyddshelgon Jakob med kappa, hatt, stav och pilgrimsmussla.

Mitt bland dessa färgrika och uttrycksfulla gestalter skulle bilden av Jesus målas. Men det skedde aldrig. Alla försök att avbilda Jesus vore att förminska honom, menade Erik. Istället målade han en öppen port som leder ut i en blå frihet på andra sidan.

Över varje människobarn som vandrar in i Vedby kyrka står porten till friheten vidöppen. På samma sätt är himlen närvarande i varje stund av våra liv. Den som bevarat barnets blick och mod att se det osynliga kan lugnt vandra ut på upptäcktsfärd i denna okända värld. För redan vid porten finns en hälsning från Beskyddaren av detta land – Kristusmonogrammet med Jesu fem sår och bokstäverna alfa och omega, symbolen för den Evige.

 

A secret door

In the Chronicles of Narnia by C S Lewis, four children find a secret door at the back of a wardrobe. On the other side they enter into unknown world in which Aslan the lion, their protector, lives.

In Vedby Church there is also a secretive door. In 1963 Erik Olson of the Halmstad Group painted around 40 pictures on the gallery barrier. Here you will find Moses and Abraham, the angels Raphael and Gabriel, the prophets Elijah and Isaiah and all the disciples of Jesus, one of them the pilgrims’ patron Jacob with his coat, hat, staff and pilgrim shell.

Among all these colourful and expressive figures the picture of Jesus was supposed to be painted. But this never happened. All attempts to picture Jesus would be to diminish him, Erik meant. Instead he painted an open door leading to a blue freedom on the other side.

The door to freedom stands wide open to every human child walking into Vedby Church. In the same way heaven is present at every moment of our lives. Anyone who still has the vision and courage of a child to see the invisible can calmly set off on a journey into this unknown world. Right at the door there is a greeting from the Protector of this land – the monogram of Christ with the five wounds of Jesus and the letters alpha and omega, the symbol of the Eternal One.