Vidare läsning

Det finns många texter av olika slag om pilgrimens nyckelord, och även ett radband med en pärla för varje ord, som en hjälp för vandraren, i reflektionen, för koncentrationen och minnet.

Här finner du några tankar om de sju nyckelorden skrivna av Mats Jirefelt, Diakonicentralen i Lund.

De sju nyckelorden

 

 

Hans-Erik Lindström har skrivit många böcker om pilgrimsliv och om de sju nyckelorden som han tagit fram under sin tid som pilgrimspräst. Idag är orden spridda och använda allmänt i den nordiska pilgrimsrörelsen. Pilgrimsstaven är en tet som Hans-Erik givit tillåtelse att sprida fritt, du hittar den bland länkarna.