Vollsjö kyrka / Vollsjö Church

Fru Annas kapell och guldet från Venedig

Omkring år 1200 byggdes en liten kyrka här i Vollsjö. År 1550 anklagas Fru Anna Brahe på Vollsjö gård av stiftslänsmannen för att ha ödelagt Vollsjö prästgård och istället anlagt en kålhage på platsen. Fru Anna förklarar att det aldrig funnits vare sig präst eller prästgård vid Vollsjö kapell. Hon berättar hur hon noga värnat om och reparerat kapellet som varit svårt förfallet.

400 år senare återvänder direktör Gustav E Nilsson till sin barndomsby. Han var född och uppvuxen i Vollsjö men hade tidigt lämnat byn. Han hade gett sig ut i den stora världen och blivit framgångsrik. På en resa till Venedig fann han ett vackert sakramentsskåp som glänste som av guld. Var skulle han placera denna skatt? Jo, i sin barndoms kyrka.

Fru Anna och direktör Nilsson är två av alla de människor som under 800 år värnat och älskat denna mötesplats mellan Gud och människa.

 

Mistress Anna´s chapel and the gold from Venice

Around the year 1200 a small church was built here in Vollsjö. In 1550 Mistress Anna Brahe of Vollsjö estate was accused by the diocese authorities of having wrecked Vollsjö vicarage and replaced it with a cabbage field. Mistress Anna explains that there had never been either priest or vicarage at Vollsjö chapel. She tells about how she carefully had protected and restored the chapel, which had been in heavy disrepair.

400 years later manager Gustav E Nilsson returns to the village of his childhood. He was born and raised in Vollsjö but had long since left the village. He had gone out in the great, big world and been highly successful. On a trip to Venice he found a beautiful sacrament cabinet glittering like gold. Where should he place this treasure? In the church of his childhood, of course!

Mistress Anna and manager Nilsson are two of the many people who have protected and loved this meeting place between God and man for 800 years.