Walk for future – program för Lunds stift

Under 2021 pågår Lunds stifts program för Walk for Future. Det inleds under Earth Hour den 27 mars och avslutas första advent. Under våren och sommaren är större delen av programmet digitalt men det arrangeras ett flertal vandringar runt om i stiftet.

 

Programpunkter tillkommer efter hand och du är välkommen att dela dina idéer och engagera dig!