Walk for Future – en rörelse som fortsätter…

Pilgrim’s Walk for Future är en nationell rörelse för klimatet som utgår från den ekumeniska och internationella pilgrimsrörelsen. Startpunkten för Pilgrim’s Walk for Future var en gigantisk manifestation inför FN:s klimatmöte 2021. I 100 dagar pilgrimsvandrade människor genom Sverige, Danmark, Tyskland, Nederländerna och Storbritannien. Totalt nästan 200 mil. Färden över vattnet skedde med segelbåt. Många människor från olika länder deltog – på många olika sätt. Liknande vandringar arrangerades vid tidigare klimatmöten.

– Klimatvandringen är både en möjlighet att fundera på vår egen omställning till ett liv präglat av inre och yttre hållbarhet OCH ett sätt att påminna andra om att vi behöver möta klimatkrisens utmaningar här och nu tillsammans, säger Magnus Malmgren, pilgrimspräst på Pilgrimscentrum Liberiet i Lund.

Vandringen 2021 var ett samarbete mellan Linköpings, Växjö och Lunds stift och ingick som en del av Svenska kyrkans nationella färdplan för klimatet, men i arbetet involverades inte bara Svenska kyrkan utan också Sveriges Kristna råd, Grön kyrka och andra ekumeniska organisationer liksom miljörörelsen, Fridays for Future och andra ideella organisationer. Vandringen startade i Vadstena under sommaren 2021 och var framme i Glasgow lagom till klimatmötet i 1-12 november 2021.

Det är naturligt att en rörelse som arbetar för hållbarhet vill bidra till att skapa ett långsiktigt och uthålligt arbete för omställning och hållbarhet. Därför fortsätter Pilgrim’s Walk for Future att vara ett nätverk och en plattform för klimatengagemang.

Detta hände i Lunds stift

I Lunds stift togs under 2021 ett program fram för att inspirera och engagera inför, under och efter vandringen. I församlingarna runt om i stiftet arrangerades olika event och vandringar. En stor del av Pilgrimscentrums program var digitalt på grund av pandemin men även vandringar ägde rum, bland annat vid Backåkra under minnesdagen för Dag Hammarskjölds död och en mångreligiös klimatvandring i Malmö. Också Pilgrimsveckan på Österlen gick i Walk for Futures anda.
Mycket av det digitala materialet finns kvar för inspiration och information. Här finns olika samtal och intervjuer. Även material som sammanställts av Svenska kyrkans unga. Olika vandringsmaterial har sammanställts och kommer att kompletteras efterhand. En bildutställning som utgår från Pilgrimens nyckelord har tagits fram i samarbete med fotografen Christina Broomé Alamin och Sensus. En sorgegrupp för klimatet samlades på Pilgrimcentrum.
Under våren 2022 deltog Pilgrimscentrum och Svenska kyrkan i Lund i Lunds hållbarhersvecka med ett flertal programpunkter, bland annat en Bokdag och olika vandringar. Det planerades också för en vandringsföreställning som dessvärre fick ställas in. Kanske blir det något som vi kan ta upp i framtiden om vi hittar den rätta formen.

Detta händer

Vi vill arbeta vidare med Walk for Future på ett sätt som skapar fördjupning, långsiktighet och uthållighet i klimatarbetet. Det betyder att vi prövar oss fram i arbetet och försöker hitta modeller som vi kan jobba vidare med. Vi försöker jobba i samverkan med lokala församlingar och andra aktörer. Vi vill också att arbetet med Walk for Future ska leda till att stärka pilgrimslederna och lokalt engagemang för klimatet.

Under sommaren 2022 kommer vandringsledaren från den långa vandringen till Glasgow, Annika Spalde, att finnas med i Pilgrimsveckan på Österlen. Vandringarna kommer också att ha olika hållbarhetsteman.

Under hösten 2022 samarbetar vi med stiftet om en satsning kring den ekumeniska klimatmånaden Skapelsetid. Se mer om detta här. Nationellt har den 3 september utlysts som en gemensam Walk for Futuredag, som en del av arbetet med Skapelsetid. Vi vill gärna uppmuntra församlingar och pilgrimsgrupper att ansluta med vandringar och andra event.

I Blekinge firas Eginoledens tioårsdag med temat Omsorg om människan och skapelsen. Under detta firande anknyter vi till Skapelsetid på olika sätt. Bland annat anordnas i samarbete med Karlskrona kommun, Svenska kyrkan i Karlskrona och Pilgrimscentrum en pilgrimsdag om klimatet. Se mer information om det här.

Arbetet med Birgittavägen, som inleddes med Walk for Future 2021 fortsätter och hållbarhetstemat kommer att vara ett av de spår som lyfts fram i detta arbete på olika sätt.

Skapelsetid 2022