Webbutik

Pilgrimskransar, frälsarkransar, ikoner, pilgrimslitteratur mm

Vi samarbetar med Bokhandeln Arken som erbjuder ett brett sortiment av pilgrimslitteratur mm.

Till Arkens hemsida

 

Böcker med koppling till Pilgrimscentrum Liberiet

Pilgrim's Walk For Future       Det började med förundran. Pilgrimstankens historia och teologi.

      Labyrinter : handbok för pilgrimer

Klicka här: Arken – klimat

Pilgrimens nyckelord och krans

 

Lästips från Pilgrimscentrum

Stavar, märken mm

Pilgrimshalsbandet – skapat till pilgrimsvägens tioårsjubileum. Baserat på ett konsekrationskors i Lunds domkyrkas krypta. Framställs av guldsmeden Anders Lindskog. Varje kors är numrerat och säljs endast vid domkyrkan. Hängsmycket är knappt tre cm i diameter och säljs med ett vackert läderband. Vi säljer det en tid genom församlingen (pris 800 kr), därefter sker försäljning via Arkens bokhandel som får ensamrätt på att sälja smycket. Smycket kommer då att kosta 1100 kr. Faktureringsavgift och porto kan tillkomma.

Läs mer om symbolen här.

Produkter som endast kan beställas via Pilgrimscentrum Liberiet

Pilgrimsstavar  

Kontakta Pilgrimscentrum för att välja ut den rätta.

Vi har olika handgjorda pilgrimsstavar till olika priser.

 

 

 

 

 

 

Pilgrimsmärket Pilgrimsvägen Skåne Blekinge – pin

För den enskilde
Märket kan köpas för 20 kronor i Domkyrkan eller på Pilgrimscentrum Liberiet.
Det kan inte beställas av enskilda via nätet.

För församlingar
Märket kan beställas från Pilgrimsplats Liberiet.
10 pins/100 kr + porto och faktureringsavgift.

 

 

 

Pilgrimspass och pilgrimsbevis

För den enskilde
Pilgrimspasset är alltid kostnadsfritt. Det delas ut i samband med sändning från domkyrkan eller annan pilgrimskyrka i Lunds stift.
Pilgrimsbevis delas endast ut vid Lunds domkyrka mot uppvisandet av ett Pilgrimspass med stämplar eller andra noteringar om passerade pilgrimsmål. Endagspass kan tryckas ut från hemsidan:

Pilgrimspass för dagsvandrare

För församlingar
Pilgrimspass och pilgrimsbevis kan beställas från Pilgrimsplats Liberiet. 10 pass/100 kr + porto och faktureringsavgift.

Pilgrimsstämpel – exempel

 

 

 

Skyltar för märkning av led

För församlingar
Plastskylt pilgrimsvägen – 5 kr
Plastskylt riktningspil – 5 kr

Skyltdekal pilgrimsvägen – 2 kr
Skyltdekal riktningspil – 2 kr

+ porto och faktureringsavgift

Skötsel och underhåll av leden

 

 

Beställning
Skickas till Pilgrimsplats Liberiet, se adress nedan.
Ange produkt och antal, referensperson med kontaktuppgifter, organisation och adressuppgifter. Vi sitter inte på stora lager utan beställer efterhand som behov uppstår. Därför kan leverans ibland dröja någon vecka.

För församlingar
Allt material säljes till självkostnadspris eller lägre. Fakturering sker genom Lunds pastorat. För församlingar inom Lunds pastorat sker intern fakturering. Till församlingar utanför pastoratet sker extern fakturering.

Tänk på att lämna uppgifter om mottagare (tex församling), referens, fakturaadress och leveransadress, så blir det lättare!

Pilgrimsvaror